Atelier GAMA

Jsme flexibilní projekční společnost se sítí osvědčených realizátorů. Našim klientům během plnění jejich snů a představ o budoucím domově vycházíme maximálně vstříc. Poskytujeme jim odbornost, záruku vysoké kvalifikace podloženou členstvím v profesní komoře a orientaci v oboru prokázanou autorizačními zkouškami.

Nabízíme individuální přístup, zpracování všech stupňů dokumentace a komplexní zastoupení klienta včetně dohledu technického řešení při realizaci stavby, dohledu koordinátora BOZP v průběhu výstavby a jednání s dotčenými úřady ohledně vyřízení potřebných povolení a souhlasů.

Disponujeme moderním hardwarem a softwarem pro vysokou kvalitu a přesnost naší projektové dokumentace. Pracujeme v systému BIM, což znamená, že během práce na projektu má klient možnost nahlédnout do dokumentace nejen v tištěné formě, ale kdykoliv z domova pomocí aplikace BIMx stažené např. do mobilního zařízení.

 +420 737 337 646
 info@ateliergama.cz
Kutuzovova 547/13, 703 00 Ostrava
Česká republika