Atelier GAMA - ARCHITEKTURA

Architektonické návrhy a jejich prezentace.

Ne každý klient si dokáže představit svůj vysněný dům pouze na základě technických výkresů. V naší kanceláři dbáme na to, abychom si vzájemně s klientem porozuměli a aby návrh architekta odpovídal představě klienta. K tomu používáme moderní 3D software ARCHICAD® a Twinmotion, které dokážou velmi realisticky modelovat navrhovanou stavbu.

Návrh stavby na základě požadavku klienta.

Spolupracujeme se Z500 zabývající se prodejem typových domů, nicméně jsme schopni zapracovat také individuální požadavky klienta. V případě, že klient nemá žádný typový dům vybraný, zpracováváme i naše vlastní návrhy.

Vizualizace staveb včetně návrhu interiéru.

Na požádání k našim projektům dodáváme také vizualizaci konečné podoby stavby a spolupracujeme i s designéry, kteří se zabývají interiérovými návrhy.

Atelier GAMA - PROJEKCE

Projekce novostaveb a rekonstrukcí bytových a občanských staveb po celé České republice.

Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace rodinných domů, bytových domů, administrativních budov, občanského vybavení apod. Součástí našich projekčních činností je i komplexní vyřízení územního a stavebního řízení, včetně vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů a komunikace s účastníky řízení.

Zhotovení výrobní dokumentace pro dřevostavby ze Sandwichových panelů. 

Zpracování výrobní dokumentace pomocí softwaru ArchiFrame v podrobnostech pro výrobu v hale. Výhodami tohoto řešení jsou minimalizace chyb a nepřesností ve výrobě a krátká doba samotné montáže na pozemku klienta v řádu několika dní.

Atelier GAMA - TECHNICKÁ PODPORA

Technický a autorský dozor.

Nabízíme technický dozor nejen nad našimi projekty. Před samotnou realizací pomáháme s výběrem a uzavřením smlouvy s dodavatelskou firmou. V průběhu realizace zajišťujeme dohled na kvalitu práce a technicky správné provedení dle projektu. Klientům asistujeme také při kolaudaci a přebírání hotových prací. Technický dozor provádíme v rámci Moravskoslezského kraje.

Dohled koordinátora BOZP.

Je-li to nutné, poskytujeme zpracování plánu BOZP i následnou koordinaci bezpečnosti práce více účastníků jedné stavby. Dohled koordinátora BOZP provádíme v rámci Moravskoslezského kraje.

 +420 737 337 646
 info@ateliergama.cz
Kutuzovova 547/13, 703 00 Ostrava
Česká republika